Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế [Cập nhật mới nhất]

Tác giả: Lê Thị Phương Lan
0 Bình luận

Doanh nghiệp bạn liệu có thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế? Đăng ký sử dụng như thế nào? Bài viết sau đây sẽ là câu trả lời cụ thể nhất cho các doanh nghiệp tham khảo.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì?

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua 

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra. Một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

>>> Xem thêm: Hóa đơn điện tử là gì? Lợi ích [THIẾT THỰC] khi sử dụng hóa đơn điện tử

Ưu nhược điểm của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

– Ưu điểm 

+ Điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin: Chỉ cần có máy tính kết nối Internet và sử dụng phần mềm lập hóa đơn

+ Hóa đơn sau khi xuất gửi lên cơ quan thuế để cấp mã nên có tính bảo mật cao, được khách hàng tin tưởng

+ Không phải kiểm soát việc gửi dữ liệu hóa đơn lên thuế do đã gửi khi cấp mã

+ Khách hàng khi nhận được hóa đơn có thể vào cổng thông tin của Tổng cục thuế tra cứu ngay thông tin hóa đơn

– Nhược điểm 

+ Hóa đơn khi xuất phải gửi ngay lên cơ quan thuế để cấp mã nên không linh hoạt về thời điểm xuất hóa đơn

+ Phụ thuộc vào hệ thống của cơ quan thuế khi cấp mã nên khi hệ thống có sự cố sẽ bị gián đoạn xuất hóa đơn

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trừ trường hợp thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế (Theo Khoản 1, Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019)

– Doanh nghiệp thuộc đối tượng đang sử dụng hoá đơn điện tử không mã có nhu cầu chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử có mã (Theo Khoản 1, Điều 5 Thông tư 78/2021/TT-BTC)

– Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

+ Người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã nếu thuộc trường hợp được xác định rủi ro cao về thuế

+ Được cơ quan thuế thông báo về việc chuyển đổi áp dụng 

+ Phải thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời gian 10 ngày làm việc

(Theo Khoản 2, Điều 5 Thông tư 78/2021/TT-BTC)

– Hộ, cá nhân kinh doanh

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng HĐĐT

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

(Theo Khoản 3, 4 Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019, Khoản 2 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC)

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh để giao cho khách hàng

(Theo Khoản 4, Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019; Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

>>> Xem thêm: Hóa đơn điện tử có được xuất theo hợp đồng không? [QUAN TRỌNG]

Phân biệt hóa đơn điện tử không có mã và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Tiêu chí Hóa đơn điện tử có mã  Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
Ký hiệu hóa đơn Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã  Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định: K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã
Thủ tục đăng ký sử dụng Trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT:

– Tại mục 1: Hình thức hóa đơn là tích vào Có mã của cơ quan thuế

– Tại mục 3: Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử tích vào mục Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn

Trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT:

– Tại mục 1: Hình thức hóa đơn chọn Không có mã của cơ quan thuế

– Tại mục 2: Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử chọn hình thức phù hợp ở mục b

– Tại mục 3: Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử chọn phương án phù hợp

Xuất hóa đơn – Bước 1: Lập hóa đơn điện tử

– Bước 2: Ký số

– Bước 3: Gửi hóa đơn lên cơ quan thuế để cấp mã

– Bước 4: Gửi cho người mua

– Bước 1: Lập hóa đơn

– Bước 2: Ký số

– Bước 3:  Gửi cho người mua 

Chuyển dữ liệu hóa lên cơ quan thuế Ngay tại thời điểm doanh nghiệp lập hóa đơn, ký số và thực hiện gửi hóa đơn lên cơ quan thuế để cấp mã

Bên mua có thể truy cập Website của Tổng cục thuế tra cứu thông tin hóa đơn

Có 2 hình thức

– Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn cùng với thời gian gửi tờ khai thuế GTGT

– Chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với các trường hợp còn lại 

Bảng tổng hợp hóa đơn điện tử Không có Sẽ có bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn cùng với thời gian gửi tờ khai thuế GTGT
Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền Có  Không có

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp thực hiện các bước đăng ký như sau:

– Truy cập vào hệ thống lập hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) qua trình duyệt website. Sử dụng chứng thư số để đăng ký tham gia hệ thống tại website này. Nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp cần làm theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

– Cơ quan Thuế sẽ gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 01 ngày kể từ khi nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế của doanh nghiệp

– Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hệ thống, doanh nghiệp sẽ nhận được thông tin tài khoản để đăng nhập và sử dụng trên hệ thống lập hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN). Tài khoản này sau đó có thể sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ như đăng ký phát hành, lập và gửi hóa đơn đến Tổng cục Thuế để cấp mã xác thực

– Trường hợp doanh nghiệp không được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hệ thống, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo của cơ quan thuế nêu rõ lý do chưa được chấp nhận

– Trong quá trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử , doanh nghiệp có thể liên hệ các đơn vị trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn để biết rõ vướng mắc mà doanh nghiệp thường gặp phải khi đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì, cách giải quyết ra sao

>>> Xem thêm: Hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý không? [CĂN CỨ PHÁP LÝ]

Lựa chọn doanh nghiệp cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tốt nhất

“HOADON.BIZ là phần mềm hóa đơn điện tử được phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa, tuân thủ theo quy định Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

Kết luận

Trên đây là những chia sẻ của Nhân Hòa xoay quanh kiến thức về loại hóa đơn điện tử này. Hãy cân nhắc về việc sử dụng hóa đơn có hay không có mã số thuế trước khi đưa vào sử dụng.

+ Fanpage: https://www.facebook.com/nhanhoacom

+ Chỉ đường: https://g.page/nhanhoacom

+ Chương trình khuyến mãi mới nhất: https://nhanhoa.com/khuyen-mai.html

————————————————————

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA

https://nhanhoa.com

Hotline: 1900 6680

Trụ sở chính: Tầng 4 – Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024) 7308 6680 – Email: sales@nhanhoa.com

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Tel: (028) 7308 6680 – Email: hcmsales@nhanhoa.com

Chi nhánh Vinh – Nghệ An: Tầng 2 Tòa nhà Sài Gòn Sky, ngõ 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An

Email: contact@nhanhoa.com 

Bài viết liên quan

TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI

VĂN PHÒNG TP. HCM

CHI NHÁNH NGHỆ AN

Copyright © 2002 – 2021 Nhan Hoa Software Company. All Rights Reserved.
Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa. Đại diện: Ông Hồ Trung Dũng
Giấy phép kinh doanh số: 0101289966 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà nội cấp ngày 19/09/2002